Последният транш от безплатно саниране няма да бъде разпределен справедливо

Становище От Цвета Наньова Зам. Председател на УС на БГФМА и Изпълнителен директор на БАКК АД E tzveta.naniova@bacc-jsc.org Tel. +359 878 267 007 Относно: НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ…

Публикуваният за обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗУЕС прави предложения, които са първа стъпка в правилна посока

Повече от 60% от българите живеем в сгради в режим на етажна собственост. Състоянието на жилищния сграден фонд е лошо, а в преобладаващата си част (93%) сградите се нуждаят и от подобряване на енергийната ефективност. Необходимата поддръжка и ремонти зависят от начина на управление, правилата за вземане на решение от общото събрание и като цяло…

На заключителна конференция по проект SHEERenov бе представен модел за обслужване на собствениците на принципа „на едно гише“

В очакване рестарта на програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, на заключителна конференция по проект SHEERenov, беше представен нов модел на взаимодействие между администрация, собствениците и бизнеса в подкрепа на гражданите и в отговор на предизвикателството с променените условия спрямо предишната Програма. Новият модел, разработен…

Цвета Наньова представи SHEERenov модел за обслужване на собствениците на принципа на „Eдно гише“

На пресконференция в Столична община Цвета Наньова представи нов модел за обслужване на собствениците на принципа „на едно гише“ по европейския проект SHEERenov за целите на обновяване за енергийна ефективност в жилищния сектор.

Финансиране на мерки за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради

При изключителен интерес премина организираната от община Видин информационна среща. На нея експерти от БАКК АД представиха възможностите за финансиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради. Проследете информация за събитието на сайта на община Видин.

Енергийната ефективност е ключът към енергийната независимост на България

В редица публични прояви на представители на парламентарните групи в 47-ото Народно събрание, работещи за реализиране на ново правителство, енергийната независимост на България бе недвусмислено заявена като един от приоритетите в бъдещата програма за управление. Организациите, пописали това писмо, вярват, че това действително е единственият верен път за ускорено икономическото развитие на страната в европейското…

Енергийно ефективното обновяване на жилищни сгради има нужда от нов модел

Предвижда се да бъдат обновени 3.688 млн. кв. метра РЗП жилищна площ, което означава 1000 – 1500 сгради. При нуждаещи се повече от 54 хил. сгради. Една програма, изцяло финансирана и администрирана от публичните власти, не може да отговори адекватно на стратегическите нужди от обновяване. При нов модел могат да се привлекат собствениците като съинвеститори,…

71% от българите биха участвали в програма за саниране, която изисква съфинансиране

71 % от българите биха участвали в програма за енергийно обновяване на жилищата, която изисква съфинансиране от собствениците им и са убедени в ползите от цялостното саниране на сградите. Това съобщи на пресконференция в Националния пресклуб на БТА Боряна Димитрова, управител на „Алфа Рисърч“, при представянето на резултатите от проведени проучвания за възобновяване на прекъснатия…

Обучителни програми за професионално управление на процеса на енергийно-ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради

Стартираха обучителните дейности по проект SHEERenov. На 27 и 28 април 2022г. в гр. София се проведе първия цикъл обучения, предвиден за бъдещи обучители. Екип от експерти на българските партньори (Българска фасилити мениджмънт асоциация/БГФМА, Българо-австрийска консултантска компания АД/ БАКК АД, Клийнтех България ООД, Столична община, Министерство на регионалното развитие и благоустройство/МРРБ) с компетенции в различните…