Енергийно ефективното обновяване на жилищни сгради има нужда от нов модел

Предвижда се да бъдат обновени 3.688 млн. кв. метра РЗП жилищна площ, което означава 1000 – 1500 сгради. При нуждаещи се повече от 54 хил. сгради. Една програма, изцяло финансирана и администрирана от публичните власти, не може да отговори адекватно на стратегическите нужди от обновяване. При нов модел могат да се привлекат собствениците като съинвеститори,…

71% от българите биха участвали в програма за саниране, която изисква съфинансиране

71 % от българите биха участвали в програма за енергийно обновяване на жилищата, която изисква съфинансиране от собствениците им и са убедени в ползите от цялостното саниране на сградите. Това съобщи на пресконференция в Националния пресклуб на БТА Боряна Димитрова, управител на „Алфа Рисърч“, при представянето на резултатите от проведени проучвания за възобновяване на прекъснатия…

Обучителни програми за професионално управление на процеса на енергийно-ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради

Стартираха обучителните дейности по проект SHEERenov. На 27 и 28 април 2022г. в гр. София се проведе първия цикъл обучения, предвиден за бъдещи обучители. Екип от експерти на българските партньори (Българска фасилити мениджмънт асоциация/БГФМА, Българо-австрийска консултантска компания АД/ БАКК АД, Клийнтех България ООД, Столична община, Министерство на регионалното развитие и благоустройство/МРРБ) с компетенции в различните…

Информационно събитие за домоуправители

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020 се намира в етап на изпълнение на дейностите, свързани с подбор на жилищни сгради за по – нататъшното им участие в проекта. Интересът към Проекта е голям. Подадени са 76 заявления за участие от етажни собствености в сгради, които се обитават…

Започна набирането на Заявления за участие на етажните собствености в проект SHEERENOV

В изпълнение на следващата фаза на проекта „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ за извършване на енергийните обследвания на етажните собствености, са разработени следните документи за кандидатстване:     образец на протокол от общото събрание на етажната собственост за участие в проекта заявление за интерес и подкрепа обяснителна записка Документите за…

БАКК АД ще извършва оценка на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Българо-австрийска консултантска компания АД бе избрана от Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) за извършване на независима оценка относно устойчивостта на постигнатите резултати на проектите от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Основната цел на оценката е да се генерират заключения и поуки за бъдещи подобни финансирания чрез подобряване…

Как ще стигнем Европа в енергийно ефективното обновяване на жилищните сгради

„Над 95% от собствениците няма да имат достъп до никакво финансиране в обозримо бъдеще. А може ли да бъде по друг начин? Отговори се опита да даде проведената през миналата седмица конференция с международно участие, представяща проект SHEERenov, финансиран от „Програма Хоризонт 2020.“ Цялата статия на Цвета Наньова за в. Капитал вижте тук.

Конференция и развитие по проек SHEERENOV

Как  енергоефективното обновяване на сгради в жилищния сектор да премине от ангажимент на държавата и ограничените публични финанси към собствениците и банковия сектор? На тези въпроси се опита да отговори проведената по проекта SHEERenov  конференция. Партньорите от Унгария и Естония отправиха важни послания на базата на техния успешен опит в годините: нашите проблеми не са уникални.…