Обучителни програми за професионално управление на процеса на енергийно-ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради

Стартираха обучителните дейности по проект SHEERenov. На 27 и 28 април 2022г. в гр. София се проведе първия цикъл обучения, предвиден за бъдещи обучители. Екип от експерти на българските партньори (Българска фасилити мениджмънт асоциация/БГФМА, Българо-австрийска консултантска компания АД/ БАКК АД, Клийнтех България ООД, Столична община, Министерство на регионалното развитие и благоустройство/МРРБ) с компетенции в различните…

Информационно събитие за домоуправители

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020 се намира в етап на изпълнение на дейностите, свързани с подбор на жилищни сгради за по – нататъшното им участие в проекта. Интересът към Проекта е голям. Подадени са 76 заявления за участие от етажни собствености в сгради, които се обитават…

Започна набирането на Заявления за участие на етажните собствености в проект SHEERENOV

В изпълнение на следващата фаза на проекта „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ за извършване на енергийните обследвания на етажните собствености, са разработени следните документи за кандидатстване:     образец на протокол от общото събрание на етажната собственост за участие в проекта заявление за интерес и подкрепа обяснителна записка Документите за…

БАКК АД ще извършва оценка на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Българо-австрийска консултантска компания АД бе избрана от Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) за извършване на независима оценка относно устойчивостта на постигнатите резултати на проектите от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Основната цел на оценката е да се генерират заключения и поуки за бъдещи подобни финансирания чрез подобряване…

Как ще стигнем Европа в енергийно ефективното обновяване на жилищните сгради

„Над 95% от собствениците няма да имат достъп до никакво финансиране в обозримо бъдеще. А може ли да бъде по друг начин? Отговори се опита да даде проведената през миналата седмица конференция с международно участие, представяща проект SHEERenov, финансиран от „Програма Хоризонт 2020.“ Цялата статия на Цвета Наньова за в. Капитал вижте тук.

Конференция и развитие по проек SHEERENOV

Как  енергоефективното обновяване на сгради в жилищния сектор да премине от ангажимент на държавата и ограничените публични финанси към собствениците и банковия сектор? На тези въпроси се опита да отговори проведената по проекта SHEERenov  конференция. Партньорите от Унгария и Естония отправиха важни послания на базата на техния успешен опит в годините: нашите проблеми не са уникални.…

Декларация относно проект 9а „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от НПВУ

Реформата в политиките за сградно обновяване означава преход към съфинансиране от собствениците при осигуряване на необходимите финансови инструменти и защита за уязвимите домакинства. Това е обществено отговорният модел, a “безплатното саниране” е популизъм, от който не печели никой. За съжаление, в последния вариант на НПВУ отново виждаме отказ от тази реформа, а даже и нещо…