В рамките на Архитектурно-строителната седмица ще участваме в дискусия на тема „Инструменти и мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради“. Събитието се организира от Камара на строителите в България (КСБ).
Ние ще представим опита на БАКК и ключовата ни роля като ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ в процеса за обновяване на многофамилни сгради в режим на смесено финансиране.
Заповядайте на 3 април от 15:20 часа в семинарна зала в Зала 1 Интер експоцентър.

https://buildingweek.bg/index.php/bg/visitors/accomp-program