Представяме опита на БАКК като ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ

В рамките на Архитектурно-строителната седмица ще участваме в дискусия на тема „Инструменти и мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради“. Събитието се организира от Камара на строителите в България (КСБ). Ние ще представим опита на БАКК и ключовата ни роля като ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ в процеса за обновяване на многофамилни сгради в режим…

Българо-австрийска консуртантска компания (БАКК) прилага успешно модела на проект LIFE 2022 SHEERenovPlus за комплексно обслужване на гражданите

Обявената схема (етап II) по Плана за възстановяване и устойчивост, изисква финансово участие на собствениците от една страна, а от друга – кандидатстващите да участват и поемат отговорност в процесите на подготовка и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност на техните сгради. Именно тази нова роля на собствениците наложи търсенето на интегрираните специализирани услуги на…

Работно посещение в Унгарския институт за енергийна ефективност

В периода 20 февруари 2024г. – 22 февруари 2024г., партньорите по проекта бяха на работното посещение в Унгарския институт за енергийна ефективност (MEHI(1)), и по-специално в създадения от него OSS/Център за комплексно обслужване (ЦКО) в рамките на проект H2020 Интегрирани услуги за стимулиране на енергийно ефективното обновяване на унгарски домове/ Integrated Services to Boost Energy…