Българо-австрийска консуртантска компания (БАКК) прилага успешно модела на проект LIFE 2022 SHEERenovPlus за комплексно обслужване на гражданите

Обявената схема (етап II) по Плана за възстановяване и устойчивост, изисква финансово участие на собствениците от една страна, а от друга – кандидатстващите да участват и поемат отговорност в процесите на подготовка и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност на техните сгради. Именно тази нова роля на собствениците наложи търсенето на интегрираните специализирани услуги на…