Приключи кандидатстването по Етап II на Програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

На 28 март, след няколкократни удължавания на крайния срок, приключи кандидатстването по втория етап, осигуряващ 80% грантова помощ за обновяване на многофамилни жилищни сгради. Той беше обявен като преход от 100% безвъзмездна финансова помощ към „устойчив модел с привличане на собственици, бизнес и местни власти“. Резултатите, за съжаление, са скромни: от цялата страна са подадени…

Представяме опита на БАКК като ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ

В рамките на Архитектурно-строителната седмица ще участваме в дискусия на тема „Инструменти и мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради“. Събитието се организира от Камара на строителите в България (КСБ). Ние ще представим опита на БАКК и ключовата ни роля като ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ в процеса за обновяване на многофамилни сгради в режим…

Българо-австрийска консуртантска компания (БАКК) прилага успешно модела на проект LIFE 2022 SHEERenovPlus за комплексно обслужване на гражданите

Обявената схема (етап II) по Плана за възстановяване и устойчивост, изисква финансово участие на собствениците от една страна, а от друга – кандидатстващите да участват и поемат отговорност в процесите на подготовка и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност на техните сгради. Именно тази нова роля на собствениците наложи търсенето на интегрираните специализирани услуги на…

Работно посещение в Унгарския институт за енергийна ефективност

В периода 20 февруари 2024г. – 22 февруари 2024г., партньорите по проекта бяха на работното посещение в Унгарския институт за енергийна ефективност (MEHI(1)), и по-специално в създадения от него OSS/Център за комплексно обслужване (ЦКО) в рамките на проект H2020 Интегрирани услуги за стимулиране на енергийно ефективното обновяване на унгарски домове/ Integrated Services to Boost Energy…

Приключи кандидатстването за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни сгради по първия етап

Приключи кандидатстването за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни сгради по първия етап. Недоволните са много и няма как да е иначе, след като над 2300 сгради няма да получат така желаното 100% грантово финансиране. Важно, обаче, е друго: за първи път кандидатстването бе поставено в конкурентна среда, както се очаква да се случва в…