Приключи кандидатстването по Етап II на Програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

На 28 март, след няколкократни удължавания на крайния срок, приключи кандидатстването по втория етап, осигуряващ 80% грантова помощ за обновяване на многофамилни жилищни сгради. Той беше обявен като преход от 100% безвъзмездна финансова помощ към „устойчив модел с привличане на собственици, бизнес и местни власти“. Резултатите, за съжаление, са скромни: от цялата страна са подадени…