Приключи кандидатстването по Етап II на Програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

На 28 март, след няколкократни удължавания на крайния срок, приключи кандидатстването по втория етап, осигуряващ 80% грантова помощ за обновяване на многофамилни жилищни сгради. Той беше обявен като преход от 100% безвъзмездна финансова помощ към „устойчив модел с привличане на собственици, бизнес и местни власти“. Резултатите, за съжаление, са скромни: от цялата страна са подадени…

Представяме опита на БАКК като ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ

В рамките на Архитектурно-строителната седмица ще участваме в дискусия на тема „Инструменти и мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради“. Събитието се организира от Камара на строителите в България (КСБ). Ние ще представим опита на БАКК и ключовата ни роля като ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ в процеса за обновяване на многофамилни сгради в режим…

Българо-австрийска консуртантска компания (БАКК) прилага успешно модела на проект LIFE 2022 SHEERenovPlus за комплексно обслужване на гражданите

Обявената схема (етап II) по Плана за възстановяване и устойчивост, изисква финансово участие на собствениците от една страна, а от друга – кандидатстващите да участват и поемат отговорност в процесите на подготовка и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност на техните сгради. Именно тази нова роля на собствениците наложи търсенето на интегрираните специализирани услуги на…

Работно посещение в Унгарския институт за енергийна ефективност

В периода 20 февруари 2024г. – 22 февруари 2024г., партньорите по проекта бяха на работното посещение в Унгарския институт за енергийна ефективност (MEHI(1)), и по-специално в създадения от него OSS/Център за комплексно обслужване (ЦКО) в рамките на проект H2020 Интегрирани услуги за стимулиране на енергийно ефективното обновяване на унгарски домове/ Integrated Services to Boost Energy…

Приключи кандидатстването за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни сгради по първия етап

Приключи кандидатстването за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни сгради по първия етап. Недоволните са много и няма как да е иначе, след като над 2300 сгради няма да получат така желаното 100% грантово финансиране. Важно, обаче, е друго: за първи път кандидатстването бе поставено в конкурентна среда, както се очаква да се случва в…

Експертите на БАКК участват в информационни събития на Столични райони за втория етап на Програмата за саниране на жилищни сгради

След район Средец, експертите на БАКК АД бяха поканени и от ръководствата на районите Оборище и Витоша да разяснят особеностите на подготовка и кандидатстване по втория етап на Програмата за саниране на жилищни сгради, изискваща 20% финансово участие на собствениците. Представената информация беше възприета с изключителен интерес  и оценена като полезна и навременна от присъстващите,…

Саниране със 100% грантова помощ повече няма да има

Саниране със 100% грантова помощ повече няма да има, казват от правителството. Но дали вторият етап на Програмата за саниране ще успее да направи успешна трансформация към модел на съ-финансиране? Рано е да се каже… https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2023/10/25/4542850_kakvo_se_sluchva_s_vtoriia_etap_na_programata_za/

Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради с 80% безвъзмездна помощ

Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради с 80% безвъзмездна помощ

От месец юни 2023 до 15 януари 2024 година собствениците от сгради в режим на етажна собственост могат да кандидатстват за 80 % безвъзмездна финансова помощ за повишаване на енергийната ефективност на сграда си.

Енергийно ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Енергийно ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради. Задачите на етажната собственост – мисия (не)възможна.

В рамките на архитектурно-строителната седмица по инициатива на Коалиция „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria) в партньорство с ЦЕНТЪР ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ към Столична община Бе организирана среща със собственици от сгради, управлявани в режим на етажна собственост за дискусия на тема „Енергийно ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради. Задачите на етажната собственост – мисия (не)възможна.“…