След район Средец, експертите на БАКК АД бяха поканени и от ръководствата на районите Оборище и Витоша да разяснят особеностите на подготовка и кандидатстване по втория етап на Програмата за саниране на жилищни сгради, изискваща 20% финансово участие на собствениците.

Представената информация беше възприета с изключителен интерес  и оценена като полезна и навременна от присъстващите, преобладаващата част, от които са собственици в по-малки жилищни сгради. Те за първи път получават реален достъп до публичен ресурс в подкрепа обновяване на жилищните сгради.  Въпреки новостите на Програмата, свързани с поставеното изискване за финансово участие на собствениците и произтичащите от това последствия за отговорностите му, Програмата е лишена от широко мащабна информационна кампания в подкрепа на подготовката на етажната собственост за кандидатстване и изпълнение на задълженията на по-късен етап.

За запълване на този дефицит, акцентът на презентацията беше поставен върху ангажиментите на етажните собствености и местните власти в оставащото кратко време до крайния срок за кандидатстване.

С презентацията от събитията може да се запознаете тук.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment