Експертите на БАКК участват в информационни събития на Столични райони за втория етап на Програмата за саниране на жилищни сгради

След район Средец, експертите на БАКК АД бяха поканени и от ръководствата на районите Оборище и Витоша да разяснят особеностите на подготовка и кандидатстване по втория етап на Програмата за саниране на жилищни сгради, изискваща 20% финансово участие на собствениците. Представената информация беше възприета с изключителен интерес  и оценена като полезна и навременна от присъстващите,…