Обявената схема (етап II) по Плана за възстановяване и устойчивост, изисква финансово участие на собствениците от една страна, а от друга – кандидатстващите да участват и поемат отговорност в процесите на подготовка и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност на техните сгради.

Именно тази нова роля на собствениците наложи търсенето на интегрираните специализирани услуги на Центъра за комплексно обслужване на БАКК. Експертите на БАКК предоставят услуги в обем, съобразно нуждите и желанията на конкретната етажна собственост – като могат да избират от меню от целия спектър за подкрепа – информация, огледи на техническото състояние на сградата, участие в разяснителни срещи, консултации по телефон и електронна поща, участие в общи събрания, изготвяне на енергийни обследвания, проверка на вече изготвени такива и законосъобразна подготовка на необходимата документация, за целите на кандидатстване.

Раздваме се, че собствените от 43 бр. sгради от София успяха да постигнат трудната за самите тях организация за кандидатстване, но с нашата помощ и предоставени услуги ще имат шанса да получат така желаното обновяване за енергийна ефективност на техните домове.

Виж картата на обслужените сгради.

https://www.google.com/maps/d/u/8/edit?mid=11Xm-5jO8Z29CKfkbF7WMIbH2YJEBXts&usp=sharing