Обновяването на сгради е по-евтино при по-голям брой собственици

Обновяването на сграда е по-скъпо при скатен покрив с дървена или стоманобетонова покривна носеща конструкция

Наличието на първична проектна документация за сградата улеснява процеса по изготвяне на техническа документация за кандидатстване за обновяване (обследвания и паспорт)