Столична община се довери на експертите на БАКК в новооткрития „Център за енергийна ефективност – София“

На 28 февруари 2023г. отвори врати „Център за енергийна ефективност – София“ (ЦЕЕС). Утвърденото партньорство между Столична община (СО) и БАКК АД в хода на изпълнение на проект SHEERENOV намери естественото си продължение във функционирането на ЦЕЕС. Така, тестваният по проекта модел за „обслужване на едно гише“ с участието на бизнеса, намира практическото си приложение в дейностите на ЦЕЕС. По силата на сключен договор СО възложи на БАКК АД извършването на консултантски услуги на кандидати (сдружения на собствениците по реда на ЗУЕС) и партньори (районни администрации на Столична община) по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ в ЦЕЕС.

Експерти на БАКК ще бъдат на разположение за информация и съвети на място в ЦЕЕС всеки работен ден от 12.30 – 15.30 часа. Всичко за условията за кандидатстване в съответствие с Насоките за кандидатстване, отговорите на МРРБ по постъпили въпроси от кандидати по процедурата; за процеса на учредяване на сдружение на собствениците в съответствие със ЗУЕС; допустимост на Вашата сграда и допустимост на енергоспестяващите мерки може да научите в индивидуални консултации.

В допълнение, ежедневно, в рамките на работния ден от 9.00 -17.00 часа експертите на БАКК АД ще се радват да Ви обслужат и чрез горещата телефонна линия на фирмата +359 88 77 89 021.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment