Започна набирането на Заявления за участие на етажните собствености в проект SHEERENOV

В изпълнение на следващата фаза на проекта „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ за извършване на енергийните обследвания на етажните собствености, са разработени следните документи за кандидатстване:     образец на протокол от общото събрание на етажната собственост за участие в проекта заявление за интерес и подкрепа обяснителна записка Документите за…

БАКК АД ще извършва оценка на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Българо-австрийска консултантска компания АД бе избрана от Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) за извършване на независима оценка относно устойчивостта на постигнатите резултати на проектите от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Основната цел на оценката е да се генерират заключения и поуки за бъдещи подобни финансирания чрез подобряване…