Експертите на БАКК в услуга на гражданите на София и други общини за кандидатстване по Новата програма за саниране на жилищни сгради

При огромен интерес от страна на собствениците в жилищни сгради преминават информационните събития, организирани от районни администрации в Столична община и общински администрации в други градове. Сроковете за кандидатстване са кратки, а ангажиментите на етажните собствености и местните власти са много и различни от досегашната практиката по предишните програми. Експертите на БАКК са канени да…