Субсидията за санирането трябва да се намали и да се допуснат частни инвестиции

Цялата статия на Цвета Наньова за Capital.bg вижте тук: Субсидията за санирането трябва да се намали и да се допуснат частни инвестиции (capital.bg) Планът за възстановяване и устойчивост бе представен като „уникална възможност за инвестиции, реформи, за модернизация и подготовка за бъдеща зелена икономика“. Инвестиции и реформи в Плана няма, има още от познатото усвояване…

Становище на БАКЕП по Програмата за Енергийна ефективност в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

България е обещала 85% от спестяванията на въглеродни емисии от сградния фонд за периода до 2030 година да дойдат от подобрена енергийна ефективност на жилищни сгради. За да се случи това, трябва поне 26 хиляди сгради (еднофамилни и многофамилни) да бъдат обновени. Същевременно, предлаганата Програма за енергийна ефективност насочва целия финансов ресурс за обновяване на…

През месец юни стартира Проект „Интегрирани услуги за жилищно обновяване“ (SHEERenov). Проектът е одобрен за финансиране от Програма Хоризонт 2020.

Целта му е да разработи и тества устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно обновяване на територията на София, който да бъде възпроизведен и в останалите градове на територията на страната. SHEERenov (Seamless services for Housing Energy Efficiency RENOVation) е насочен към създаване на необходимите предпоставки, които да направят възможен процеса  за енергийно…

БАКК АД изготви частта от Дългосрочната стратегия на България за саниране, касаеща жилищния фонд

Само 7% от жилищната площ в страната е в съответствие с актуалните нормативни изисквания за енергийна ефективност. Посоченият процент включва площта на вече обновени жилищни сгради и тези, които са построени след 2010 г. Това означава, че към настоящия момент в преобладаващата си част жилищния фонд е енергийно неефективен и за него следва да се…