Контролни одити за доказване на енергийни спестявания

Контролни одити за доказване на енергийни спестявания в резултат на изпълнението на мерките за повишаване на енергийната ефективност: • СОУ „Паисий Хилендарски“, гр. Златица • Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“, гр. Бургас • СОУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново • Читалище „Пробуда“ (Културен дом) , гр. Кочериново • Читалище „Просвета“, с.…

Проекти за оценка за съответствие на инвестиционните проекти

Проекти за оценка за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност: • 50 многофамилни жилищни сгради в гр. София, в изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове” • 10 многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Бургас в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради • жилищни сгради…

Проекти за обследване и сертифициране на сгради

• 50 многофамилни жилищни сгради в гр. София, в изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ • 72 многофамилни жилищни сгради на територията на общините Асеновград, Благоевград, Казанлък, Кърджали, Нова Загора, Перник, Плевен, Пловдив през 2015 – 2016 г. в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради • 25 жилищни…