Финансиране на мерки за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради

При изключителен интерес премина организираната от община Видин информационна среща. На нея експерти от БАКК АД представиха възможностите за финансиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради. Проследете информация за събитието на сайта на община Видин.

Енергийната ефективност е ключът към енергийната независимост на България

В редица публични прояви на представители на парламентарните групи в 47-ото Народно събрание, работещи за реализиране на ново правителство, енергийната независимост на България бе недвусмислено заявена като един от приоритетите в бъдещата програма за управление. Организациите, пописали това писмо, вярват, че това действително е единственият верен път за ускорено икономическото развитие на страната в европейското…