Енергийната ефективност е ключът към енергийната независимост на България

В редица публични прояви на представители на парламентарните групи в 47-ото Народно събрание, работещи за реализиране на ново правителство, енергийната независимост на България бе недвусмислено заявена като един от приоритетите в бъдещата програма за управление. Организациите, пописали това писмо, вярват, че това действително е единственият верен път за ускорено икономическото развитие на страната в европейското…