Ще се смени ли моделът на финансиране за енергийно обновяване на сградите

През 2023 започва смяна на модела на финансиране за енергийно обновяване на сградите от 100 % грант към съ-финансиране от страна на собствениците. Промяната би дала възможност на повече собственици да се възползват. Дали, обаче, опитът ще бъде успешен, е рано да се каже. Засега сигналите са противоречиви. Цялата статия може да прочетете на: https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/12/21/4430853_shte_se_smeni_li_modelut_na_finansirane_za_energiino/?fbclid=IwAR3zLrn4WFtx8T4-dz_BqpkzmMm9mg2gl4gAImnnOar5V09KFD5j461CoPg

Становище по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“

Пет организации, между които БАКК АД подготвиха становище, касаещо публикуваните за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване за изпълнение на проект по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 2“ Вторият етап от изпълнение на Проект 9а НПВУ ще се изпълнява с финансовото участие на собствениците. От тях се очаква да…

Становище по Проект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост

Българо-австрийска консултантска компания в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Хабитат България внесе становище по Проекта за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост. Преди всичко, изразяваме нашата подкрепа за предложението на ЗИД на ЗУЕС. Въпреки че, считаме предлаганите изменения и допълнения за недостатъчни, вярваме, че са стъпка в правилна посока…

Интересът към програмите за енергийна ефективност е голям – интервю на Цвета Наньова в новия брой на Фасилитис

Цвета Наньова е изпълнителен директор на „Българо-австрийска консултантска компания“ АД. БАКК АД е сред малкото фирми в България, предоставящи услуги за подобряване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради – най-мащабната дейност в сферата на жилищната политика в България. Г-жа Наньова е консултант по жилищна политика и енергийна ефективност, с дългогодишен международен опит в региона,…

Последният транш от безплатно саниране няма да бъде разпределен справедливо

Становище От Цвета Наньова Зам. Председател на УС на БГФМА и Изпълнителен директор на БАКК АД E tzveta.naniova@bacc-jsc.org Tel. +359 878 267 007 Относно: НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ…

Публикуваният за обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗУЕС прави предложения, които са първа стъпка в правилна посока

Повече от 60% от българите живеем в сгради в режим на етажна собственост. Състоянието на жилищния сграден фонд е лошо, а в преобладаващата си част (93%) сградите се нуждаят и от подобряване на енергийната ефективност. Необходимата поддръжка и ремонти зависят от начина на управление, правилата за вземане на решение от общото събрание и като цяло…

На заключителна конференция по проект SHEERenov бе представен модел за обслужване на собствениците на принципа „на едно гише“

В очакване рестарта на програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, на заключителна конференция по проект SHEERenov, беше представен нов модел на взаимодействие между администрация, собствениците и бизнеса в подкрепа на гражданите и в отговор на предизвикателството с променените условия спрямо предишната Програма. Новият модел, разработен…

Цвета Наньова представи SHEERenov модел за обслужване на собствениците на принципа на „Eдно гише“

На пресконференция в Столична община Цвета Наньова представи нов модел за обслужване на собствениците на принципа „на едно гише“ по европейския проект SHEERenov за целите на обновяване за енергийна ефективност в жилищния сектор.

Финансиране на мерки за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради

При изключителен интерес премина организираната от община Видин информационна среща. На нея експерти от БАКК АД представиха възможностите за финансиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради. Проследете информация за събитието на сайта на община Видин.

Енергийната ефективност е ключът към енергийната независимост на България

В редица публични прояви на представители на парламентарните групи в 47-ото Народно събрание, работещи за реализиране на ново правителство, енергийната независимост на България бе недвусмислено заявена като един от приоритетите в бъдещата програма за управление. Организациите, пописали това писмо, вярват, че това действително е единственият верен път за ускорено икономическото развитие на страната в европейското…