Проект SHEERenov

Подготовка на 54 етажни собствености за кандидатстване за публично финансиране за енерго-ефективно обновяване в това число: • Подпомагане процеса на вземане на информирани решения чрез предоставяне на данни и информация за ползите от сградното обновяване, необходимите стъпки в рамките на процеса; трудности от техническо естество по реализирането на процеса; • Уточняване на необходимите енергоспестяващи мерки…

Контролни одити за доказване на енергийни спестявания

Контролни одити за доказване на енергийни спестявания в резултат на изпълнението на мерките за повишаване на енергийната ефективност: • СОУ „Паисий Хилендарски“, гр. Златица • Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“, гр. Бургас • СОУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново • Читалище „Пробуда“ (Културен дом) , гр. Кочериново • Читалище „Просвета“, с.…

Проекти за оценка за съответствие на инвестиционните проекти

Проекти за оценка за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност: • 50 многофамилни жилищни сгради в гр. София, в изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове” • 10 многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Бургас в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради • жилищни сгради…

Проекти за обследване и сертифициране на сгради

• 50 многофамилни жилищни сгради в гр. София, в изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ • 72 многофамилни жилищни сгради на територията на общините Асеновград, Благоевград, Казанлък, Кърджали, Нова Загора, Перник, Плевен, Пловдив през 2015 – 2016 г. в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради • 25 жилищни…

Проект „Енергийна ефективност в периферните райони“

Извършване на подготвителни дейности за етажни собствености в град Самоков / ЕС кв. „Самоково“ бл.14, ЕС ул. „Цар Борис“ бл. 2/ за целите на кандидатстване за финансиране – Техническо обследване, Технически паспорт, Обследване за ЕЕ и сертификат за енергийни характеристики, Инвестиционен проект и количествено-стойностна сметка.

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на на районите Люлин, Слатина, Илинден, Красно село, Искър и Оборище на Столична община. Извършване на юридически и организационно – административни консултантски услуги, свързани с прилагане на ЗУЕС и изискванията на Програмата…

Проект „Енергийно обновяване на българските домове”

Упражняване на инвеститорски контрол върху СМР за повичаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради на над 50 сгради на територията на София на над 50 сгради на територията на София.